مداد رنگی 12 رنگ مقوایی
کد محصول: 10001
دسته بندی:مداد رنگی
جعبه داخلی
مقدار
ابعاد
12 عدد بسته بندی
36.1 x 9.8 x 7.8 CM
کارتن مادر
مقدار
ابعاد
وزن
20 عدد جعبه داخلی
41.1 x 37.8 x 41.5 CM
21.6 کیلوگرم