خودکار روبوپن

کد محصول: 10004

دسته بندی:خودکار

نوک 0.7 میلیمتر - بدنه شفاف - درپوش رنگ جوهر
بسته بندی
مقدار
ابعاد
50 عدد
7.4 x 7.6 x 13.6 CM
کارتن مادر
مقدار
ابعاد
وزن
24 عدد جعبه داخلی
48 x 32 x 15 CM
9.24 کیلوگرم