لاک غلط گیر 1291

کد محصول: 10005

دسته بندی:لاک غلط گیر

12 میلی لیتری - درپوش شفاف
بسته بندی
مقدار
ابعاد
12 عدد
8 x 4.9 x 15.5 CM
جعبه داخلی
مقدار
ابعاد
10 بسته
25 x 16.2 x 16.1 CM
کارتن مادر
مقدار
ابعاد
وزن
60 عدد جعبه داخلی
51.8 x 51.2 x 18.2 CM
22 کیلوگرم
720 عدد محصول در کارتن