لاک غلط گیر 1052

کد محصول: 10007

دسته بندی:لاک غلط گیر

10 میلی لیتری
بسته بندی
مقدار
ابعاد
24 عدد
18.3 x 7.7 x 21 CM
جعبه نمایش
مقدار
ابعاد
24 عدد بسته بندی
17 x 7.2 x 6.7 CM
کارتن مادر
مقدار
ابعاد
وزن
576 عدد محصول
57.9 x 33 x 44.9 CM
18.2 کیلوگرم