مداد مکانیکی سرامیک پوپ
کد محصول: 10008
دسته بندی:مداد مکانیکی
نوک 0.5 میلیمتر - نوک 0.7 میلیمتر
جعبه داخلی
مقدار
ابعاد
12 عدد
6.4 x 15.2 x 2.4 CM
کارتن مادر
مقدار
ابعاد
وزن
48 عدد جعبه داخلی
32 x 23.5 x 16 CM
5.7 کیلوگرم
شامل: 7 عدد جعبه داخلی رنگ آبی، 7 عدد جعبه داخلی رنگ آبی آسمانی، 6 عدد جعبه داخلی رنگ سبز، 7 عدد جعبه داخلی رنگ نارنجی، 7 عدد جعبه داخلی رنگ صورتی، 7 عدد جعبه داخلی رنگ سفید، 7 عدد جعبه داخلی رنگ مشکی