خودکار Soft Touch
کد محصول: 10011
دسته بندی:خودکار
جعبه داخلی
کارتن مادر